Bilgi ve Randevu 0232 2441616

 

 

 

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İş sağlığı ve güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporunun , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yeni işe başlayacaklar ve çalışmaya devam edenler için kanun ve yönetmeliklerin belirlediği periyotlarda alınması mecburidir.

İşe giriş sağlık raporu işe girişte istenen ve yalnız bir defaya mahsus  hazırlanması gereken sıradan bir evrak değildir. İşe giriş sağlık raporu aynı zamanda çalışan işin tehlike derecesine göre süreleri değişmekle beraber  periyodik sağlık raporu şeklinde de çalışma süresince  tekrarlanan bir sağlık raporudur. Burada unutulmaması gereken önemli husus, ilk işe girişte alınan  sağlık  raporunun  kişinin işe uygunluğunu belirleyecek ve işe başladıktan sonra verilen periyodik sağlık raporu ile  kıyaslama yapılabilecek   baz sağlık raporu olacağıdır.

İşe giriş  sağlık raporu tahlil ve tetkikleri gerekli olduğu durumlarda aşağıdaki kontrolleri kapsayabilmektedir  ;

  • İşitme testi (Odyometre)
  • Solunum fonksiyon testi (SFT)
  • EKG
  • Akciğer filmi
  • Göz  muayenesi
  • Kan grubu testi
  • İdrar tahlili
  • Tam Kan sayımı
  • Kan tetkikleri
  • Hepatit  Testleri

Portör tetkikleri ( Bulaşıcı hastalık taramaları :  burun, boğaz, gaita kültürü, dışkının mikroskobik incelenmesi, akciğer grafisi )